Dokumentacja wewnętrzna gromadzeniem i wydatkowaniem środków

Dokumentacja wewnętrzna gromadzeniem i wydatkowaniem środków

Dokumentacja wewnętrzna gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W artykule całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki także możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor publikacji wskazuje tak jak okoliczności, w jakich jednostki sektora finansów publicznych są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, jakże zawęzić Procedura gospodarką kasową i magazynową tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia poprzez kierownika Jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli zarządczej i wskazuje, jakie działania spojone z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem Regulamin gospodarką kasową i magazynową dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to w oparciu tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami złączone z: - polityką rachunkowości, - kontrolą zarządczą, - zamówieniami publicznymi, - gospodarką kasową i magazynową, - gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych, - sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi), - podatkiem VAT. Artykuł została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych odmian dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji również ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – przemiany nastąpiły w obszarze udzielania ulg w spłacie niepodatkowych opłaty budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a tylko mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione brzmienie art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi opcja stosowania z urzędu ulgi w postaci umorzenia opłaty w całości. Poza powyżej wymienionymi zmianami książka uwzględnia również przemiany wprowadzone

Komentarze: 1


noavatar.png
do czego służą ceny transferowe 2019-12-17

jesteś właściwie sprawnym webmasterem. Prędkość ładowania strony jest niesamowita. Czuję, że robisz jakąś niezwykłą sztuczkę. Ponadto, zawartość jest arcydziełem. zrobiłeś świetne zadanie na ten temat

Top