Praca operacyjna zwalczaniu

img

Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz również ukazuje nowe kierunki jej aktywności wynikające ze przemian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w więcej niż stu państwach. Wiele uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji, również najważniejsze akty ustawowe dotyczące jej funkcjonowania w Unii Europejskiej. Artykuł to kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych zgrupowanych z dokonywaniem oględzin. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia związanie z:- dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłoką,- utrwalaniem przebiegu oględzin,- udziałem stron procesowych i innych uczestników postępowania karnego w oględzinach. Analiza oględzin oparta została na unormowaniach prawnych, wypowiedziach doktryny, orzecznictwie i badaniach aktowych. Opracowanie przeznaczone dla praktyków prawa: prokuratorów, sędziów, adwokatów. Zainteresuje także teoretyków prawa dodatkowo żaków działów prawa i administracji. Artykuł adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a zarówno aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch artykułach naukowych pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postępowanie karne. Część ogólna również Postępowanie karne. Część szczególna.Na pojedyncze części opracowania składają się:- omówienie ogólnej problematyki danego działu/rozdziału kodeksu postępowania karnego;- kazusy z postępowania karnego, pozwalające rozwijać umiejętność analizy określonych zdarzeń i przyporządkowywania ich do właściwej normy karnoprocesowej;- diagramy i tabele, za pomocą jakich zilustrowano najważniejsze problemy omawianych zagadnień;- wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, reprezentatywne dla poruszanych kwestii;- przykładowe pytania testowe.

  • Praktyka produkcyjna HACCP GMP dokumentacje Praktyka produkcyjna HACCP GMP dokumentacje
  • Płaca minimalna 2020 onet i Leasing i outsourcing Analiza Płaca minimalna 2020 onet i Leasing i outsourcing Analiza
  • Wolność pracy a obowiązek podejmowania Wolność pracy a obowiązek podejmowania
  • przedstawicielstwo a uprawnienie reprezentant przedstawicielstwo a uprawnienie reprezentant
  • Elektronizacja zamówień publicznych Elektronizacja zamówień publicznych
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz

Top