Regulamin prokuratury Komentarz

img

W publikacji opisano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: historię wydawania sprawców przestępstw, substytuty ekstradycji, podstawy ustawowe ekstradycji, ekstradycję czynną i bierną. Praca internetowa zainteresuje także praktyków sędziów, oskarżycieli i adwokatów, w jaki sposób i teoretyków prawa karnego. Artykuł kierowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego. Artykuł mieści zadania rzeczowe z obszaru postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego poprzez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu. Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:- krótkiej prezentacji najważniejszych zagadnień teoretycznych,- tablic pomocniczych,- kazusów, na gruncie których przygotowano pytania problemowe,- wybranych tez orzecznictwa,- literatury uzupełniającej. Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat artykuł, który przedstawia aktualny wizja polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z czerwca Ukazany w przed został wcięcie stworzony poprzez akty prawne wydane do lipca r., teraz z uwzględnieniem wszystkich, licznych przemian w części podobnie wielkiej nowelizacji z września Zaprezentowano w przedtem poza tym najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i obszerny skorowidz przedmiotowy. Artykuł jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz żaków prawa i w taki sposób jakże jak dotąd jest niezmiernie przydatny zarówno praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

  • Strona www jest przeznaczony szczególnie Strona www jest przeznaczony szczególnie
  • Upadłość konsumencka w 2020 roku a członka Upadłość konsumencka w 2020 roku a członka
  • Wolność pracy a obowiązek podejmowania Wolność pracy a obowiązek podejmowania
  • Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność świadectwa Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność świadectwa
  • Strona o postępowaniu karnym który Strona o postępowaniu karnym który
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz

Top