Rozprawa apelacyjna polskim

img

Postępowanie karne. Dynamika materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV przedstawia wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór przypadków połączonych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych również przystępne wyrażenie omowne najważniejszych zadań procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną dla studentów poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu oraz artykuła, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady zasób wiedzy niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a naraz dydaktycy dobrze znający potrzeby studentów w tym zakresie. W obecnym wydaniu zeszytu odnotować wypada wysoki udział młodszych pracowników Katedry również doktorantów. Tak w takim przypadku ta pomoc dydaktyczna powstała siłami całego zespołu Katedry. Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, tak aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej artykułu, jeśli nie mój współpraca w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafrecht und organisierte Kriminalitat im europaischen Kontext, jakie odbyło się na Uniwersytecie w jenie (Niemcy) w dniach października r. W ostatnim piętnastoleciu w wielu państach Europy kontynentalnej zasada sociates delinquere non potest (universitas deliquere non potest) ustapiła miejsca zasadzie przeciwnej, uznającej zdolność podmiotu zbiorowego do popełnienia przestepstwa i ponoszenia odpowiedzialności karnej bądź quasi-karnej za przestepstwo popełnione z jego działalnością. Piśmiennictwo posługujące się nazwą przestępstwo podmiotu zbiorowego bądź przestępczość podmiotu zbiorowego. Pojęcia te są przez poszczególnych autorów rozmaicie definiowane. Do pewnego stopnia jest to wynikiem róznic co do założeń koncepcji odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przyjmowanych poprzez poszczególnych przedstawicieli doktryny.

  • ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego bieluk Nowelizacją ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego bieluk Nowelizacją
  • Ujednolicona klasyfikacja przychodów Ujednolicona klasyfikacja przychodów
  • Dokumentacja podatkowa cen transferowych Zbilansowana Dokumentacja podatkowa cen transferowych Zbilansowana
  • Płaca minimalna 2020 onet i Leasing i outsourcing Analiza Płaca minimalna 2020 onet i Leasing i outsourcing Analiza
  • Elektronizacja zamówień publicznych Elektronizacja zamówień publicznych
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz

Top