Świadek koronny Analiza

img

Seria Wykłady a obejmuje niezbędny splot znajomości z dziedziny prawa, jaka jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, naraz od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony poprzez samych żaków sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i w wyższym stopniu efektywną naukę. Opracowanie, w którym całościowo ujęto problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w pracy wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, które wyjaśniają natura prawny apelacji i problemy złączone z jej stosowaniem. Omawiano takie zagadnienia, w jaki sposób wymagania formalne apelacji, jej kierunek, profil zaskarżenia, daje cenne wskazówki dotyczące zarzutów i wniosków apelacji dodatkowo obrazuje przebieg postępowania apelacyjnego. Niniejsze wydanie apelacji w postępowaniu karnym wzbogacono o tematykę związaną z rozpoznaniem apelacji od werdyktu skazującego wydanego w trybie konsensualnym (art. i k.p.k.), a zarówno o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania odwoławczego. Artykuł jest kierowana do sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a podobnie aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł jest zwracana wyjątkowo do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a zarówno adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych również radców prawnych, a także na rzecz sędziów i prokuratorów. Prezentowana publikacja: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego wskutek praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych, zawiera przykłady wzorów środków odwoławczych oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jakim sposobem i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

  • Strona www jest przeznaczony zwłaszcza dla prawników praktyków Strona www jest przeznaczony zwłaszcza dla prawników praktyków
  • MPK na potrzeby controllingu Cykl dwóch artykułów prezentujących MPK na potrzeby controllingu Cykl dwóch artykułów prezentujących
  • Strona www jest przeznaczony szczególnie Strona www jest przeznaczony szczególnie
  • Procedury w zakresie exit tax Budżetowanie zadaniowe Przygotowanie Procedury w zakresie exit tax Budżetowanie zadaniowe Przygotowanie
  • Ujednolicona klasyfikacja przychodów Ujednolicona klasyfikacja przychodów
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz

Top